به منظور غنی سازی سایت بهشت هنر و همچنین رفاه کاربران عزیز، پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما در تمام زمینه های مربوط به محصولات، توضیحات، ارسال و غیره می باشیم.

شماره تماس های ضروری برای بیان شکایات:

- مدیریت بهشت هنر:   09132261831

- مسیول کیفیت و پشتیبانی محصولات اصیل هنر: 09032506426

آدرس فروشگاه بهشت هنر:

اصفهان، امیریه ، خیابان اول ، فرعی چهارم  پلاک 17

شماره تماس:  03137767589

آدرس الکترونیکی:   info@beheshthonar.com